Laguna SOtavento

Laguna SOtavento
Sotavento Laguna

czwartek, 9 stycznia 2014

Skąd czerpiemy wodę na Fuercie?

Na pustyni wodę czerpie się w oazach, w Australii nawet w dobrych hotelach ciśnienie w kranie jest bardzo niskie, tymczasem na Fuerteventurze  mamy jej pod dostatkiem. Skąd? Okazuje się, że źródeł jest wiele...

Największe ilości wody uzyskuje się z odsalania wody morskiej, jest to podstawowy sposób zaopatrywania wyspy w ten życiodajny składnik. To aż 65.280,00 m³/d rocznie! Co ciekawe w naszych stacjach do odsalania używa się energii wiatrowej.

Oczyszczanie ścieków ma również swój spory wkład w produkcji wody. Kolejnym sposobem jest odsalanie wód podziemnych. Zgadza się, na Fuercie mamy również niewielkie zasoby wód zaskórnych, czyli takich które znajdują się do 2 metrów pod powierzchnią ziemi. Są one słonawe dlatego trzeba je destylować.Magazynowanie wody. Kilka razy w roku na Fuercie pada intensywny deszcz.. Wodę zgromadzoną podczas tego okresu można później swobodnie wykorzystać. Mieszkańcy  mogą ją bezpłatnie magazynować, ale już w przypadku wykorzystywania jej w przemyśle, zbiornik musi zostać zarejestrowany. 

Na podstawie publikacji Rady ds. Wód Fuerteventury (Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz